= projekty - zdrojové kódy - Jihočeská univerzita - programování - C# (Csharp) - opengl - java - databaze - SQL - WWW - PHP =

Projekty a zdrojové kódy - Jihočeská univerzita

Úvod

Zdravim příchozí, kteří zabloudili na tyto webové stránky. Tento web se věnuje hlavně projektům tvořených na  Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích, obor výpočetní technika. Projekty nejsou složité, a tak by měly hlavně sloužit budoucím studentům Jihočeské Univerzity, kteří by se například chtěli inspirovat mojí prací.

Můžete zde najít informace »O MNĚ a  případný »KONTAKT. Ale hlavně se zde můžete inspirovat projekty vytvořenými v předešlých semestrech. Není to ovšem vyčerpávající seznam všech studijních předmětů bo jsem zařadil jen a pouze ty předměty, co mě opravdu zajímají.

Pomineme-li odkazy »PROLOG a »ŠKOLA, ve kterých můžete nalézt jen vstupní informace, potažmo špetku infomací o Jihočeské univerzitě, tak se můžete rovnou vrhnout na projekty, které čekají na Vaší kritiku :)

Projekty

Projekty a zdrojové kódy Můj nejoblíbenejší předmět je »C# (Csharp) a proto zde také najdete nejvíce projektů. Následuje "nejmladší" předmět »OPENGL. Zde projekty ovšem teprve vznikají a tak to bude asi jediná sekce, která bude aktualizována. Další je »JAVA, to jsou spíše pokusy o programovaní, ale pojďme dále. »DATABAZE se bohužel propadly až na 4. místo, jelikož druhý semestr zatím nenaplňuje mé očekávání .) A nakonec nám zbyly projekty zabývající se bastlením internetových stránek »WWW a »PHP

Ok, go on!

Jirka Krhánek, Dis ... 24. leden 2008

The evolution of a programmer [Evoluční vývoj programátora ...]

Vtípek z 90 let .)

High school / Jr. High [na gymnáziu ...]
10 PRINT "HELLO WORLD"
20 END

First year in collage [prvním rokem na technice ...]
program Hello(input, output);
begin
  writeln ('Hello world');
end

Senior year in collage [před státnicí ...]
(defun hello
(print
(cons 'HELLO (list 'WORLD))))

New professional [čerstvý inženýr ...]
#include <stdio.h>
main (argc,argv)
int argc;
char **argv; {
  printf ("Hello World!\n");
}

Seasoned pro [po pár letech praxe ...]
#include <stream.h>
const int MAXLEN = 80;
class outstring;
class outstring {
  private:
    int size;
    char str[MAXLEN];
  public:
    outstring() { size = 0; }
    ~outstring() { size = 0; }
    void print();
    void assign(char *chrs);
};
void outstring::print() {
  int i;
  for (i = 0; i < size; i++)
    cout << str[];
  cout << "\n";
}
void outstring::assign(char *chrs) {
  int i;
  for (i = 0; chrs[i] != '\0'; i++)
    str[i] = chrs[i];
  size = i;
}
main (int argc, char **argv) {
  outstring string;
  string.assign("Hello World!");
  string.print();
}

Manager [vedoucí ...]
/* George, I need a program to output a string "Hello World!" */
/* Jirko, potřebuju program, aby napsal "Nazdar všichni!" */